Promocja!

Audyt stanowisk roboczych (roboczo godzina)

175,00

Kategoria:

Opis

Audyt informatyczny

Na czym polega audyt IT?

Audyt systemów informatycznych stanowi formę testowania bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorstwa w celu dokonania oceny systemu informatycznego. Dostarcza szczegółowych informacji na temat rozwiązań chroniących firmę przed atakami i wyciekami danych oraz zapewniających integralność i sprawność zachodzenia procesów powiązanych z systemami informatycznymi. Audytor systemów IT stwierdza, czy jest zachowana ciągłość działania systemu informatycznego poprzez analizę bezpieczeństwa oraz ocenia działanie systemu informatycznego (wydajność systemów informatycznych).
Podczas audytu sprawdzamy, jak działa system informatyczny Klienta – w oparciu o pozyskane dane wskazujemy możliwe formy rozwoju systemów informatycznych.

Przegląd zasobów informatycznych umożliwia nam wskazać stopień bezpieczeństwa usługi IT, opracować rozwiązania optymalizujące działania systemów IT oraz wdrożyć adekwatne systemy zabezpieczeń. Celem audytu informatycznego bezpieczeństwa staje się doprowadzenie do efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jak przeprowadzić audyt informatyczny? Zakres audytu informatycznego

Każdy audyt IT ma kilka specyficznych kroków i jest przeprowadzany przez minimum dwóch audytorów, którzy:
 1. Zbierają informacje dotyczące systemów informatycznych oraz metod realizacji procesów biznesowych w siedzibie Klienta.
 2. Analizują zebrane informacje w siedzibie firmy Virtline.
 3. Przygotowują raport z profesjonalnego audytu informatycznego z zaleceniami zmian.
 4. Omawiają raport, wskazując słabości i mocne strony infrastruktury informatycznej.

Przeprowadzanie audytu bezpieczeństwa, sieci lub serwerów zależy od tego, jakie komponenty infrastruktury informatycznej mają zostać zbadane.

W przypadku ochrony danych osobowych weryfikacja obejmuje audyt bezpieczeństwa informatycznego, który dotyczy wykazania poprawności i zabezpieczenia przetwarzania danych. Audyt jakości danych ma na celu weryfikację, czy została zachowana poufność, integralność i dostępność danych.

Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych pozwala zweryfikować bezpieczeństwo i efektywność funkcjonowania systemów informatycznych. Audytorzy przyglądają się strukturze systemu informatycznego oraz stosowanym systemom zarządzania, które wpływają na zachowanie bezpieczeństwa infrastruktury IT i decydują o wydajności systemów informatycznych. Każdy audyt IT można więc nazwać audytem systemów bezpieczeństwa infrastruktury IT.

Profesjonalny audyt bezpieczeństwa IT obejmuje następujące elementy:

 • Metody ochrony danych osobowych (audyt jakości danych).
 • Zarządzanie systemami na stacjach roboczych i oprogramowaniem biznesowym.
 • Techniki monitorowania systemu informatycznego.
 • Częstotliwość i poprawność wykonywania i odtwarzania systemu kopii bezpieczeństwa.
 • Zgodność działania z międzynarodowymi normami ISO, np. 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji).

W oparciu o zebrane informacje oceniamy poziom odporności systemu IT na zagrożenia oraz wydajność systemów IT. Audyt zabezpieczeń stosowanych przez firmę pozwala określić, jaki jest poziom bezpieczeństwa przechowywanych i przetwarzanych danych. Audyt informatyczny polega na zebraniu danych i wskazaniu, jakie wprowadzić systemy zabezpieczeń oraz rozwiązania do skutecznego zarządzania systemem bezpieczeństwa. Oprócz realizacji audytu bezpieczeństwa infrastruktury weryfikujemy również poprawność działania innych komponentów infrastruktury. Audyt IT ma potwierdzić, jak firma radzi sobie z trudnościami oraz dostarczyć autentyczną ocenę działania systemu IT.

Dział analiz IT przeprowadzi następujące rodzaje audytu informatycznego:

 • audyt serwerów, nazywany audytem sprzętu,
 • audyt sieci, nazywany audytem systemów bezpieczeństwa sieciowego,
 • audyt bezpieczeństwa aplikacji i oprogramowania biznesowego,
 • audyt zarządzania systemem,
 • audyt legalności posiadanego oprogramowania/systemów komputerowych,
 • audyt wydajności systemów IT,
 • audyt systemów zabezpieczenia.

Każdego audytora obowiązuje procedura przeprowadzenia audytu informatycznego. Gwarantujemy profesjonalne podejście i wsparcie podczas weryfikacji systemów zabezpieczeń posiadanych przez Klienta. Praktykujemy formę audytu, która składa się z dwóch etapów:

 1. Audytu wewnętrznego – audytorzy przyjeżdżają na audyt infrastruktury IT do siedziby firmy/instytucji naszego Klienta, gdzie weryfikują poprawność działania wybranych elementów infrastruktury informatycznej. Przeprowadzany wewnętrzny audyt bezpieczeństwa dotyczy przepływu informacji między pracownikami w ramach systemów informatycznych.
 2. Audytu zewnętrznego – po zebraniu odpowiednich danych audytorzy w naszej placówce analizują zebrane informacje i rekomendują możliwe do wprowadzenia rozwiązania informatyczne. Rekomendacje wynikają z audytu informatycznego wykonywanego przy użyciu wysokiej jakości rozwiązań technologicznych. Jednym z zastosowań powszechnie stosowanych jest audyt jakości danych.

Dwuetapowy audyt IT pozwala dokładniej poznać specyfikę działania firmy, wskazać wydajność systemów informatycznych oraz wystawić ocenę funkcjonowania systemów. Taka forma zdecydowanie bardziej precyzyjniej ocenia zabezpieczenia systemów informatycznych oraz efektywność systemu bezpieczeństwa informacji posiadanego przez firmę. Jednocześnie pozwala zorientować się, jak pracownicy firmy panują nad bezpieczeństwem infrastruktury informatycznej.


Ile kosztuje audyt?

Koszt audytu zależy od zakresu przeprowadzenia audytu, który może obejmować całą infrastrukturę IT lub tylko jej pewien wycinek, np. audyt serwerów, audyt procesów biznesowych, audyt bezpieczeństwa aplikacji, audyt systemów bezpieczeństwa, itd.

Celem audytu IT jest wprowadzenie informatycznych systemów zarządzania. Analiza bezpieczeństwa systemów to audyty informatyczne dotyczące spójności, integralności i poprawności działania całej infrastruktury IT. Procedura przeprowadzenia audytu zależy więc od tego, na jaki rodzaj weryfikacji infrastruktury IT zdecyduje się Klient.


Każdy audyt bezpieczeństwa informatycznego i audyt sprzętu kończymy przygotowaniem szczegółowego raportu

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy infrastruktury informatycznej firmy przechodzimy do spisania wykrytych błędów. Rekomendujemy adekwatne technologie do przeciwdziałania zagrożeniom. W raporcie z audytów systemu zarządzania informatycznego, audytu bezpieczeństwa sieciowego oraz analizy bezpieczeństwa informacji zawieramy następujące informacje o:.
 • Poprawności działania infrastruktury – podatności systemowe, wąskie gardła, niepoprawna konfiguracja, itd.
 • Poziomie realizacji procesów w zgodzie z polityką bezpieczeństwa.
 • Konieczności podjęcia działań naprawczych wobec wykrytych podatności systemowych.
 • Rozwiązaniach informatycznych, dzięki którym firma zwiększy poziom bezpieczeństwa i zapewni profesjonalne zarządzanie danymi.

Wskutek przeprowadzenia audytu informatycznego przedsiębiorstwo uzyskuje szerszy punkt widzenia i poznaje bardziej profesjonalne rozwiązania do zarządzania procesami IT oraz skuteczne systemy zabezpieczeń. Weryfikacja usług informatycznych pozwala lepiej zabezpieczyć systemy informatyczne oraz usprawnić systemy kontroli bezpieczeństwa systemu IT.


Jaką wiedzę zyska klient decydujący się na audyt IT, czyli co obejmuje audyt informatyczny?

Dajemy wskazówki dotyczące usprawnienia działania systemów i sieci oraz proponujemy wdrożenie rozwiązań informatycznych, dzięki którym firma:.
 • Zwiększy poziom bezpieczeństwa.
 • Zminimalizuje ryzyko wystąpienia awarii.
 • Będzie mogła na bieżąco weryfikować poprawność działania usług.
 • Zwiększy dostępność i wydajność systemów IT.
 • Wdroży rozwiązania chroniące przed zagrożeniami.
 • Wprowadzi profesjonalną politykę zarządzania bezpieczeństwem IT.
Audyt zarządzania systemami IT i audyt systemów bezpieczeństwa sieciowego sprawdza, czy firma wykorzystuje zasoby informatyczne w efektywny i bezpieczny sposób. Rezultatem jest szczegółowy raport z rekomendacjami zwiększenia bezpieczeństwa firmy i usprawnienia realizowanych działań. Firma zyskuje wiedzę o stanie działania systemu informatycznego oraz otrzymuje profesjonalne wskazówki dotyczące optymalizacji działania infrastruktury IT. Audyt informatyczny przeprowadzany przez specjalistów ds. bezpieczeństwa IT to najlepszy sposób na przekonanie się, jakie błędy należy skorygować, jakie systemy zabezpieczeń wprowadzić oraz jakie decyzje zarządcze podjąć, aby rozwijać firmę.

Informacje dodatkowe

Color

Blue