Księga identyfikacji werbalnej - co zawiera?


Nie tylko nazwa firmy i jej logo jest ważne podczas komunikacji marki z klientem. Istnieje szereg innych elementów, które wpływają na to, jak firma postrzegana jest przez jej odbiorców.

Wizualna i werbalna identyfikacja firmy

W procesie tworzenia spójnej identyfikacji wizualnej projektuje się podstawową księgę znaku. Są w niej zawarte wszystkie fundamentalne oraz oficjalne ustalenia, które dotyczą wzorów prezentacji firmy. Zapisy w niej będące jasno opisują, jakie elementy wchodzą w system identyfikacji wizualnej marki oraz sposób, w jaki mogą zostać wykorzystane. Najczęściej podstawowa wersja księgi znaku zawiera logo, kolory firmowe, koperty, dokumenty handlowe, materiały reklamowe, uniformy pracownicze, oznaczenia pojazdów, wygląd budynków, biur oraz punktów sprzedaży, wszelkie tablice z informacjami, szyldy, flagi itd.

Co ważne, podstawowe ustalenia, które dotyczą identyfikacji wizualnej firmy, mogą zostać wsparte dodatkowymi. Jednym z takich zapisów jest księga identyfikacji werbalnej. W jej skład wchodzą wszelkie ustalenia, które zawierają nazwę, sloganu firmowe, hasła reklamowe, wzorce tekstów. Są to więc zapiski regulujące kwestię elementów, które da się zwerbalizować. Za pomocą księgi identyfikacji werbalnej jesteśmy w stanie jeszcze pełniej kształtować markę w świadomości potencjalnego klienta. Dlaczego? Ponieważ słowa mają ogromną moc. Na nasze postrzeganie danej firmy nie wpływa tylko to, jak wygląda jej logo oraz jakie uniformy noszą pracownicy. Wszystkie te elementy są ważne, jednak równie ważny jest przekaz na temat firmy, który do nas dociera. Oprócz tego, jak wygląda dana marka, ważne jest także to, co do nas, jako klientów ona mówi. Często to właśnie słowa mają ostateczną moc przekonywania, ponieważ za ich pomocą jesteśmy w stanie wyjaśnić klientowi o wiele więcej niż tylko za pomocą loga.

Co zyskujemy dzięki spójnej identyfikacji marki?


Spójny wizerunek firmy jest w stanie sprawić, że potencjalny klient może bardzo łatwo odpowiedzieć na pytania: Czym zajmuje się dana firma? Jakie są jej wartości? W jaki sposób się zmienia? Co wyróżnia ją od konkurencji? Jest to więc fantastyczny sposób na podkreślenie i wyeksponowanie marki w sposób, który już w pierwszym kontakcie z klientem buduje w jego świadomości określoną przez nas wcześniej wizję firmy. Jest to podstawa osiągnięcia sukcesu, bez której nie uda nam się zbudować odpowiedniej więzi z klientem i wyróżnić na tle konkurencji.

Elementy identyfikacji wizualnej oraz werbalnej nie spełniają jedynie funkcji reklamowej, oraz sprzedażowej. Mają one bowiem przede wszystkim za zadanie budować wizerunek firmy oraz zdobywać zaufanie ich klientów. Dzięki spójnej identyfikacji wzrasta także wiarygodność marki, która niejednokrotnie wpływa na to, że klient wybierze właśnie nasz produkt, a nie konkurencji. Kryteria wyboru produktu często nie są związane z samym produktem lub usługą, ale bezpośrednio ze wzbudzonymi emocjami, zaufaniem oraz gustem.